Recent Changes

Tuesday, January 25

 1. page Innovasjon og verdiskaping edited ... Offensive og innovative bedrifter setter seg ofte ambisiøse mål. Disse bedriftene tenker nytt,…
  ...
  Offensive og innovative bedrifter setter seg ofte ambisiøse mål. Disse bedriftene tenker nytt, fremmer kreativiteten, nyskapning, åpenhet og dristighet og viser vilje til å ta risiko. Slike bedrifter tenker langsiktig og må ha evne til å omstille seg og mestre sine feilberegninger.
  Næringslivet preges i stor grad av den økte internasjonaliseringen, den raske teknologiutviklingen, nye markeder som oppstår, raske forretninger og generell hard konkurranse. Siden disse påvirkningene er så omfattende er det viktig for bedrifter at de klarer å omstille seg i takt med disse endringene i markedet, og ta i bruk den nye teknologien som kan gjøre det slik at man kan produsere raskere, bedre og billigere.
  ...
  og pirrende.
  Hvert

  Hvert
  år deles
  ...
  mer om dem:den:
  Årets gasellebedrift 2010 - DN.no
  Årets gasellebedrift - Wikipedia
  (view changes)
  10:21 am
 2. page Innovasjon og verdiskaping edited ... Offensive og innovative bedrifter setter seg ofte ambisiøse mål. Disse bedriftene tenker nytt,…
  ...
  Offensive og innovative bedrifter setter seg ofte ambisiøse mål. Disse bedriftene tenker nytt, fremmer kreativiteten, nyskapning, åpenhet og dristighet og viser vilje til å ta risiko. Slike bedrifter tenker langsiktig og må ha evne til å omstille seg og mestre sine feilberegninger.
  Næringslivet preges i stor grad av den økte internasjonaliseringen, den raske teknologiutviklingen, nye markeder som oppstår, raske forretninger og generell hard konkurranse. Siden disse påvirkningene er så omfattende er det viktig for bedrifter at de klarer å omstille seg i takt med disse endringene i markedet, og ta i bruk den nye teknologien som kan gjøre det slik at man kan produsere raskere, bedre og billigere.
  ...
  og pirrende.
  Hvert år deles det ut en pris til den mest innovative og nyskapende bedriften i Norge. Her kan du lese mer om dem:
  Årets gasellebedrift 2010 - DN.no
  Årets gasellebedrift - Wikipedia

  Kilder:
  Dale, Lyngstad og Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering
  (view changes)
  10:20 am

Monday, January 24

 1. page Hva er innovasjon edited Definisjon av innovasjon ... ordet “innovare” {http://kirkenesvgs.wikispaces.com/i/icon_16_numb…
  Definisjon av innovasjon
  ...
  ordet “innovare” {http://kirkenesvgs.wikispaces.com/i/icon_16_numbersquare.png} Reference - double click to edit , og
  ...
  og nye kombinasjoner.kombinasjoner {http://kirkenesvgs.wikispaces.com/i/icon_16_numbersquare.png} Reference - double click to edit . Blir mest
  * Fornyelse av et produkt
  * Nye produksjonsmetoder
  * Nye virkemidler i markedsføringen
  * Nye måter å distribuere produktene på
  ...
  ledelsen på {http://kirkenesvgs.wikispaces.com/i/icon_16_numbersquare.png} Reference - double click to edit
  Med slike
  ...
  er nyskapende. {http://kirkenesvgs.wikispaces.com/i/icon_16_numbersquare.png} Reference - double click to edit Det blir
  ...
  positivt resultat.
  For
  For og få
  ...
  barnets alder. {http://kirkenesvgs.wikispaces.com/i/icon_16_numbersquare.png} Reference - double click to edit
  Tripp trapp stolen blir da en produktinnovasjon siden den er et nyskapende produkt. Produksjonsinnovasjon kan enten skje gradvis eller radikalt for å skape et nytt produkt.
  ...
  markedsføring o.l.
  påvirker
  påvirker i vesentlig
  ...
  eller distribusjon.
  {ent.jpg}
  Innovasjon er et moteord i tiden
  ...
  ordet innovasjon.
  Ordet innovasjon blir mye brukt fordi det er framtidsrettet og viser at de eller noe duger og er en forbedring.
  ...
  lover forbedring. {http://kirkenesvgs.wikispaces.com/i/icon_16_numbersquare.png} Reference - double click to edit
  I motebransjen er det trender som driver utviklingen
  ...
  på motemarkedet.
  Kilder
  Innovasjon er et moteord: http://www.tu.no/nyheter/samfunn/article38021.ece
  (17.1.2011)
  Definisjon på innovasjon: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009-/2/1.html?id=538019
  (17.1.2011)
  Dale T. Johan, Lyngstad Steinar, Løvaas Siri (2008) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, Innovasjon og internasjonalisering” Elnesvågen, Dalefag AS
  http://www.aksjonsprogrammet.no/U_sider/u1.htm
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009-/2/1.html?id=538019

  http://www.tu.no/nyheter/samfunn/article38021.ece

  (view changes)
  1:56 pm
 2. page Hva er innovasjon edited ... Dale T. Johan, Lyngstad Steinar, Løvaas Siri (2008) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, In…
  ...
  Dale T. Johan, Lyngstad Steinar, Løvaas Siri (2008) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, Innovasjon og internasjonalisering” Elnesvågen, Dalefag AS
  http://www.aksjonsprogrammet.no/U_sider/u1.htm
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009-/2/1.html?id=538019

  (view changes)
  1:39 pm
 3. page Drivkrefter bak innovasjon edited Drivkrefter som påvirker innovasjonsprosessen Table of Contents Drivkreftene:Marked:Økonomi:Orga…
  Drivkrefter som påvirker innovasjonsprosessen
  Table of Contents
  Drivkreftene:Marked:Økonomi:Organisasjon:Teknologi:Lovregler:Etikk:ØnsketDrivkreftene:
  Marked:
  Økonomi:
  Organisasjon:
  Teknologi:
  Lovregler:
  Etikk:
  Ønsket
  om nyutvikling:
  x-Drivkreftene:Drivkreftene:
  -Marked
  ...
  x-Drivkreftene:-Ønsket om nyutvikling:Ønsket om nyutvikling:
  En annen drivkraft for innovasjon er ønsket om ny utvikling, bedre og mer effektive produkter og tjenester. Utviklingen i innovasjon kan foregå gjennom forskningsprogrammer, erfaringsutveksling, regelverksendringer.[1]
  Eksempel:
  Strikkemarkedet på Hadeland fører til nye arbeidsplasser og skoletilbud til de fattige i Andesfjellene.
  En klesdesigners møte med en garnbutikkeier, førte til en forretningsmessig suksess. Dyret alpakka er kjent for å ha hårfibere som både er sterkere og varmere en vanlig ull. Dette ville Per Svendsen og garnentusiast Kari Hestnes gjøre forretninger av.
  Svendsen importerer til dags dato alpakkagarn fra Peru som blir tilsendt til Norge. Her produserer han egne designprodukter som er laget av dette spesielle garnet. Gründerne har gjort stor suksess av dette, i tillegg til en sterk vekst av salg av bøker med strikkeoppskrifter. Dette har gitt en omsetning som har doblet seg de siste fire årene, til hele 20 millioner kroner før skatt. Regnet omsetning for bedriften i 2011 er en økning på 20 prosent. Etter et besøk i Andesfjellene for noen år tilbake, bestemte Svendsen og Hestnes seg for å starte en egen stiftelse for finansiering av bygging av skole, etter å ha opplevd fattigdom på nært hold blant alpakkagjeterne. Det viktigste for dem var å gi noe tilbake til det landet de kjøper varene sine i fra. De fant ut at det beste var at ved kjøp av alpakkagarnet Mirasol går tre kroner til denne stiftelsen Andesfjellene i Peru. Dette har ført til at de hittil har klart og samlet over to millioner kroner til denne stiftelsen.

  ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009-/8/1.html?id=538108
  Johan T. Dale, Steinar Lyngstad, Siri Løvaas. 2008. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (innovasjon og internasjonalisering). Elnesvågen: Dalefag.
  http://www.dn.no/gasellene/article2021821.ece
  (view changes)
  12:28 pm
 4. page Innovasjon og konkurranseevne edited ... Hva er konkurranseevne? Konkurranseevne vil si hvilken evne en bedrift har til å konkurrere m…
  ...
  Hva er konkurranseevne?
  Konkurranseevne vil si hvilken evne en bedrift har til å konkurrere med bedrifter i andre land. Denne evnen påvirkes av kostnadsutviklingen og innovasjonsevnen.
  ...
  en bedrift.
  1
  Kostnadsutviklingen

  Kostnadsutviklingen:

  Kostnadsnivået er den mest sentrale faktoren innen for kostnadsutviklingen, og sier noe om hvor billig det er for en bedrift å produsere varer og tjenester.
  Det er mest vanlig å beregne den relative konkurranseevnen, d.v.s en indikator for endringer i konkurranseevnen. Da må man ta hensyn til utviklingen av produksjonens priser, produktivitet og valutakursene.
  Lønnssatsen er et viktig mål for kostnadsnivået i en bedrift. Med dette menes at norske bedrifter kan ha vansker med å konkurrere med andre land som har lavere lønnssatser enn norske bedrifter har. For å oppnå konkurransene, er det viktig at kostnadsnivået hos en bedrift ikke er høyere i andre land som bedriften konkurrerer med. Lønnskostnadene regnes ut i RLPE (relative lønnskostnader per produsert enhet), og viser dermed hvor stor konkurranseevne bedriftene har.
  ...
  eks tollavgifter.
  2

  Innovasjonsevne:
  Nyskapning og innovasjon er blitt et helt avgjørende grep i møte med internasjonal kostnadskonkurranse.
  Norske bedrifter verken kan eller bør konkurrere på å ha lave lønninger, fordi kostnadene i Norge er langt høyere enn i andre land.
  Vi bør heller konkurrere på kompetent og dyktig arbeidskraft og innovasjon. Det er viktig at norske bedrifter følger med i markedet
  ...
  langsiktig vekst.
  En bedrift blir aldri ferdig med innovasjon. Bedriftens konkurranseevne er dermed avhengig av evnen til å tenke nytt, ta i bruk nye kombinasjoner til å utvikle smarte produkter og introdusere produktet i markedet.
  ...
  et konkurransefortrinn.
  For at norske bedrifter skal være konkurransedyktige må bedriftene være på høyde med sine konkurrenter i andre land. Dette gjelder å utvikle markedet, introdusere nye eller forbedrede produkter, ta i bruk ny teknologi og få tak i den beste arbeidskraften.
  ”ForFor å opprettholde
  ...
  se framover og bidra til økt konkurranseevne.”konkurranseevne. Dette krever
  ...
  nye arbeidsplasser.
  Myndighetene

  Myndighetene
  kan føre
  ...
  for bedriftene.
  Konkurranseevnen hos norske bedrifter
  ...
  (se figur nedenfor).[8]
  {statistikk.jpg}
  nedenfor).
  {statistikk.jpg}

  "Senter som skal sikrer norsk framtid
  (26.desember 2010)
  Norges forskningsråd har bevilget over 500 millioner kroner til forskningssentre som skal styrke norsk næringslivs innovasjonsevne samtidig som de møter samfunnsutfordringer.
  - Satsingen på Sentre for forskningsdrevet innovasjon viser hvor høyt Regjeringen og Forskningsrådet prioriterer langsiktig forskning som styrker næringslivet, og som møter helt sentrale samfunnsutfordringer, sier forskningsminister Tora Aasland. Forskningsrådet har vedtatt å etablere sju nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Sentrene skal forske på alt fra tjenesteinnovasjon til lakselus.
  ...
  Tora Aasland."
  Fotnoter:
  1. Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  ...
  http://agderavisen.com/article.php?story=20101217080941983&query=forskningsr%25E5d
  20.01.11
  Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=573938 20.01.11
  [[http://folk.uio.no/sholden/ukeavis-Konkurranseevne-april03.htm ]]18.01.11
  http://www.snl.no/konkurranseevne/%C3%B8konomi 17.01.11
  Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/innovasjon/hva-er-innovasjonspolitikk-fulltekst.html?id=527568 18.01.11
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=573938 20.01.11
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=573938 20.01.11
  http://agderavisen.com/article.php?story=20101217080941983&query=forskningsr%25E5d 20.01.11

  (view changes)
  9:55 am
 5. page Hva er innovasjon edited Definisjon av innovasjon Begrepet innovasjon kan defineres som å skape noe nytt eller fornye det …
  Definisjon av innovasjon
  Begrepet innovasjon kan defineres som å skape noe nytt eller fornye det nåværende. Det kommer fra det latinske ordet “innovare” , og er et resultat bygd på kjent kunnskap, fornyet fra ny kunnskap og nye kombinasjoner. Blir mest omtalt i forbindelse med bedriftsinnovasjon. Eksempel på en bedriftsinnovasjon kan være:
  * Fornyelse av et produkt
  * Nye produksjonsmetoder
  * Nye virkemidler i markedsføringen
  * Nye måter å distribuere produktene på
  * Nye måter å organisere driften og ledelsen på
  Med slike nye tiltak ønsker bedriften å skape ett bedre konkurransedyktig produkt og eller tjeneste som hovedsakelig tar sikte på økonomisk vekst. En innovasjonen bedriften foretar seg kan god være noe som allerede eksistere hos andre bedrifter, man sier likevel innenfor bedriften at det er nyskapende. Det blir ikke kalt en innovasjon før man setter det i bruk eller ser resultater ut av innovasjonen, men det er fremdeles en innovasjon selv om den skulle gi negativt eller positivt resultat.
  For og få i gang en innovasjon i en bedrift kreves samarbeid, der man tar i bruk ulike ressurser og kunnskaper. Uten kunnskaper, utdannelse, erfaring eller samarbeid vil man ikke kunne utvikle noe god og funksjonell innovasjon som er nyskapende eller en forbedring av eksisterende produkt/tjeneste.
  Vi deler innovasjon inn i to ulike retninger kalt gradvise innovasjoner og radikale innovasjoner. Den mest vanligste formen for innovasjon skjer gradvis der man gjør små tiltak for å fornye et produkt eller prosesser og man i lengden kan overstige verdien av radikale innovasjoner over lengre tid. Eksempel på en gradvis innovasjon kan være Ipoden, da gradvis har over tid fått flere funksjoner, større minne og annen utforming. Den andre formen kalt radikale innovasjoner er når det blir skapt noe helt nytt, eksempel er “tripp trapp stolen” som ble lansert i 1972 og var en radikal innovasjon innenfor barnestoler, der man kunne tilpasse høyde etter barnets alder.
  Tripp trapp stolen blir da en produktinnovasjon siden den er et nyskapende produkt. Produksjonsinnovasjon kan enten skje gradvis eller radikalt for å skape et nytt produkt.
  Prosessinnovasjon – skjer innen produksjon, markedsføring o.l.
  påvirker i vesentlig grad produksjonsnivået, produkt kvalitet eller kostnader med produksjon eller distribusjon.
  {ent.jpg}
  Innovasjon er et moteord i tiden
  Det er blitt svært populært de siste fem årene å bruke ordet innovasjon om noe som man kanskje litt snartenkt ser på som en nyskapning av ett produkt eller tjeneste, uten helt å tenke over definisjon av ordet innovasjon.
  Ordet innovasjon blir mye brukt fordi det er framtidsrettet og viser at de eller noe duger og er en forbedring.
  Men med en slik “overbruk” av innovasjonsordet så er vi med på å uskadeliggjøre slagkraften i begrepet fordi det heller blir brukt som et honnørord enn begrepsord. Man sammenligner det litt med historien ifra “keiserens nye klær” der man så lenge bruker innovasjonsordet i en setning så blir ting ansett som moderne, nytt og gammelt kan fort bli presentert på nytt kun med ett enkelt ord, vi klapper for keiseren uten klær. Det har blitt mye misbrukt innenfor politikk da det forbindes med radikal forandring og lover forbedring.
  I motebransjen er det trender som driver utviklingen
  Innenfor motebransjen er det hele tiden ett kappløp om innovasjoner, men her er det svært sjeldent at man finner radikale innovasjoner. Men det unike med mote er at trend er drivkraften bak innovasjonsprosessen. Det er ett hardt løp innen mote og det skapes hele tiden nye trender som igjen betyr at det hele tiden foregår en innovasjon, der man må forutsi en trend før den treffer markedet. Har man stor kontroll over markedet, bygget opp pålitelighet og et merke så kan man være med på å skape en trend, som igjen går side med side på innovasjonsfronten, altså man skaper et behov blant forbrukerne før forbrukerne selv er klar over det. Dette gir én stor konkurranse overtak på motemarkedet.
  Kilder
  Innovasjon er et moteord: http://www.tu.no/nyheter/samfunn/article38021.ece
  (17.1.2011)
  Definisjon på innovasjon: http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009-/2/1.html?id=538019
  (17.1.2011)
  Dale T. Johan, Lyngstad Steinar, Løvaas Siri (2008) Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2, Innovasjon og internasjonalisering” Elnesvågen, Dalefag AS
  http://www.aksjonsprogrammet.no/U_sider/u1.htm

  (view changes)
  6:11 am
 6. page Innovasjon og konkurranseevne edited Innovasjon og konkurranseevne Hva er konkurranseevne? Konkurranseevne vil si hvilken evne en b…

  Innovasjon og konkurranseevne
  Hva er konkurranseevne?
  Konkurranseevne vil si hvilken evne en bedrift har til å konkurrere med bedrifter i andre land. Denne evnen påvirkes av kostnadsutviklingen og innovasjonsevnen.
  I dag har maskiner overtatt mye av jobben i en bedrift, dette er for å få opp effektiviteten, og dermed skape billigere produkter. Dette er en viktig del av konkurranseevnen hos en bedrift.
  1
  Kostnadsutviklingen
  Kostnadsnivået er den mest sentrale faktoren innen for kostnadsutviklingen, og sier noe om hvor billig det er for en bedrift å produsere varer og tjenester.
  Det er mest vanlig å beregne den relative konkurranseevnen, d.v.s en indikator for endringer i konkurranseevnen. Da må man ta hensyn til utviklingen av produksjonens priser, produktivitet og valutakursene.
  Lønnssatsen er et viktig mål for kostnadsnivået i en bedrift. Med dette menes at norske bedrifter kan ha vansker med å konkurrere med andre land som har lavere lønnssatser enn norske bedrifter har. For å oppnå konkurransene, er det viktig at kostnadsnivået hos en bedrift ikke er høyere i andre land som bedriften konkurrerer med. Lønnskostnadene regnes ut i RLPE (relative lønnskostnader per produsert enhet), og viser dermed hvor stor konkurranseevne bedriftene har.
  Andre faktorer i tillegg til lønnskostnader som er viktig for konkurranseevnen er andre kostnader som kommer. Dette kan være f. eks tollavgifter.
  2

  Innovasjonsevne:
  Nyskapning og innovasjon er blitt et helt avgjørende grep i møte med internasjonal kostnadskonkurranse.
  ...
  ”For å opprettholde høy verdiskapning i norsk økonomi må næringslivet se framover bidra til økt konkurranseevne.” Dette krever at bedriftene har gode evner til omstilling og innovasjon. Store deler av velstandsutviklingen i Norge er avhengig av at det skapes nye produkter, nye bedrifter og nye arbeidsplasser.
  Myndighetene kan føre innovasjonspolitikk som skal forbedre bedriftenes konkurranseevne. Innovasjonspolitikk skal styrke landets innovasjonsevne og skal framme og legge til rette for innovasjon i både næringslivet og i det offentlige. Noen viktige områder myndighetene ofte satser på er utdanning og forskning. I tillegg kan myndighetene gi støtte til bedrifter og legge lover og tollavgifter til rette for bedriftene.
  Konkurranseevnen hos norske bedrifter
  Konkurranseevnen hos norsk industri har blitt svekket i løpet av de siste ti årene. I følge RLPE (se definisjon under kostnadsutviklingen) har norsk industri blitt svekket med ca. 2 % per år. Grunnen til denne nedgangen er høyere lønnskostnadsvekst i Norge enn hos handelspartnere og konkurrenter i utlandet, og at den norske kronen har blitt sterkere. Utviklingen i valutakursen har variert mye fra år til år, og det har blitt store svingninger i RLPE i felles valuta enn i nasjonal valuta (se figur nedenfor).[8]
  {statistikk.jpg}

  "Senter som skal sikrer norsk framtid
  (26.desember 2010)
  ...
  - Satsingen på Sentre for forskningsdrevet innovasjon viser hvor høyt Regjeringen og Forskningsrådet prioriterer langsiktig forskning som styrker næringslivet, og som møter helt sentrale samfunnsutfordringer, sier forskningsminister Tora Aasland. Forskningsrådet har vedtatt å etablere sju nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Sentrene skal forske på alt fra tjenesteinnovasjon til lakselus.
  – Interessen og søkningen til SFI-ordningen viser at vi har sterke forskningsmiljøer med høy kvalitet over hele landet og innenfor et bredt spekter av fagområder. Det er gledelig at nye miljøer har vunnet fram i konkurransen. Gjennom denne offentlige innsatsen vil vi bidra til økt forskningsinnsats i næringslivet og dette vil gi viktige bidrag til innovasjon og framtidig verdiskaping, sier forskningsminister Tora Aasland."
  Fotnoter:
  1. Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  2. Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=573938 20.01.11
  [[http://folk.uio.no/sholden/ukeavis-Konkurranseevne-april03.htm ]]18.01.11
  http://www.snl.no/konkurranseevne/%C3%B8konomi 17.01.11
  3. Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  4. Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 169
  5. Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 171
  6. Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas (2008). Innovasjon og internasjonalisering. Side 171
  7.http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/innovasjon/hva-er-innovasjonspolitikk-fulltekst.html?id=527568 18.01.11
  8. http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=57393820.01.11
  9. http://agderavisen.com/article.php?story=20101217080941983&query=forskningsr%25E5d 20.01.11
  Kilder:
  Johan T. Dale, Steinar Lyngstad og Siri Løvaas, 2008, Innovasjon og internasjonalisering, Elnesvågen: Dalefag
  http://www.snl.no/konkurranseevne/%C3%B8konomi 17.01.11
  http://folk.uio.no/sholden/ukeavis-Konkurranseevne-april03.htm 18.01.11
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/innovasjon/hva-er-innovasjonspolitikk-fulltekst.html?id=527568 18.01.11
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=573938 20.01.11
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=573938 20.01.11
  http://folk.uio.no/sholden/ukeavis-Konkurranseevne-april03.htm 18.01.11
  http://www.snl.no/konkurranseevne/%C3%B8konomi 17.01.11
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/tema/innovasjon/hva-er-innovasjonspolitikk-fulltekst.html?id=527568 18.01.11 http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=573938 20.01.11
  http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/tema/arbeidsmarkedspolitikk/inntektspolitikk/lonn-og-konkurranseevne.html?id=573938 20.01.11
  http://agderavisen.com/article.php?story=20101217080941983&query=forskningsr%25E5d
  20.01.11

  (view changes)
  6:08 am
 7. 6:07 am

More