Innovasjon


Denne siden er opprettet av elever i faget Entreprenørskap 2. Målet med siden er å få en oversikt over hva innovasjon er og hva innovasjon kan gjøre for bedrifter. Gjennom å bruke teori fra boka "Innovasjon og Internasjonalisering" av Johan T. Dale m.fl (2008), samt annen relevant informasjon fra nettet, har elevne forsøkt å lage en opplysningsside til seg selv og andre elever.

external image file.axd?fileDataID=2871095f-6ac0-461e-9c96-c0be2d4ca9ac&width=225
I dagens teknologiske samfunn er kravet til nyvinninger og nytenkning større enn noen sinne. Dette gjør at bedrifter i større grad må fokusere på å fornye seg på mange områder. Det er ikke lengre godt nok å ha et godt produkt; ord som miljøvennlig, etisk og bærekraftig drift påvirker produksjon og tjenesteyting i stor grad.

Vi håper andre elever har nytte av siden vår og at diskusjonsforumet kan bli benyttet av kommende elever i faget.

God lesing :)


(Kilde:[1] )

Link til elevenes sider:

Hva er innovasjon?

Innovasjonsprosesser

Drivkrefter bak innovasjon

Innovasjon og verdiskaping

Innovasjon og konkurranseevne  1. ^    http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.ntnusamfunnsforskning.no/file.axd%3FfileDataID%3D2871095f-6ac0-461e-9c96-c0be2d4ca9ac%26width%3D225&imgrefurl=http://www.ntnusamfunnsforskning.no/sitepageview.aspx%3FarticleID%3D366&usg=__bnDSzq2WvcwSfWUko2mU7KJ3uFk=&h=216&w=225&sz=7&hl=no&start=219&zoom=1&tbnid=6fRucFf49MsltM:&tbnh=143&tbnw=145&ei=gO43TcLZDYWZOvLvwcIL&prev=/images%3Fq%3Dinnovasjon%26hl%3Dno%26sa%3DX%26biw%3D1259%26bih%3D615%26tbs%3Disch:1&itbs=1&iact=rc&dur=140&oei=Ju43Ta65Kses8gPkr7StCA&esq=18&page=14&ndsp=18&ved=1t:429,r:1,s:219&tx=63&ty=88 lastet ned 20.01.11