Handel i kapitalismen
Europa
Koloniseringa av Afrika og Amerika var veldig viktig for at kapitalismen ”kom i gang” i Europa på 1500-tallet. De rikdommene som kom på 1500- og 1600- tallet ble samlet som en følge av handelen. Dette var en avgjørende betydning for vest- Europas vei inn i kapitalisme og industrialisme. Personer som drev med internasjonal handel og bankiervirksomhet, samlet seg store formuer.
Vi kan se at flere byer vokste fram på denne tiden. Handel og vareproduksjonen økte, og fjernhandelen ble stadig viktigere. Det vil si handel med sjeldne varer fra fjerne land. Veksten i handelen krevde store mengder gull som betalingsmiddel. Den voksende overklassen ønsket å vise sin rikdom i form av eksotiske luksusvarer, der både gull, krydder og luksusvarer kom fra land i Asia og Afrika. Noe vi ofte ser er å tilfelle hos oss dagens samfunn så vel. Drømmen er å finne en direkte vei ” sjøveien til India”, opptok både kjøpmann og fyrster i Europa. I denne situasjonen fikk vi skipsfart og sjømilitær styrke i betydning. Europeerne hadde derfor store forutsetninger for å hevde seg på havet, dette medførte et selvbevisst handelsborgerskap. Spanske og portugisiske handelsmenn var ofte de som gjorde dette mest.

Afrika
Handelen i Afrika, både import og eksport av varer, foregikk via sjøveien, med kameler over Sahara og med hester over savannene. Afrikanerne opprettet handelsstasjoner og drev virksomhet i fredelig samforstand med de lokale fyrstene
Handelsmenn fraktet salt og kobber sørover gjennom Sahara, og nordover førte de gull og slaver som de brukte som byttemiddel i handelen med Spania og Portugal. En portugisisk flåte åpnet sjøveien mellom Europa, Afrika og Asia, og det ble lettere å drive handel på kryss av kontinentene, det gikk også mye raskere å levere varene på denne måten. I Vest-Afrika fikk portugiserne de handelskontaktene de søkte, og de tok gull og slaver i bytte for tøy, glass, våpen og andre europeiske varer.
Afrikanerne importerte for det meste klær, våpen, redskaper, glass, perler, salt og noen matvarer. Den største eksporten i Afrika var slaver, men også elfenben og edelmetaller, mest gull, var etterspurte varer.

Asia
Myntene i Asia ble innført for ca 2500 år siden, etter at de trengte et betalingsmiddel eller byttemiddel for varene de kjøpte og solgte. De ivrigste kapitalistene var kineserne og jødene i Europa.
Silkeveien ble en viktig handelsvei, spesielt siden de nå kunne bruke båter for å komme i kontakt med andre land. Sjøveien mellom Europa, Afrika og Asia gjorde at ble Asia en stor handelsnasjon, og hadde eksklusive varer som f. eks sølv, bomull og krydder. Men i de store imperiene Kina, India og Midtøsten var herskerne negative eller likegyldige til handelsfolk, og gjemte unna rikdommer for å unngå forfølgelser.
Arabiske kjøpmenn gikk gjennom Kina gjennom Sentral Asia til Svartehavet. Sjøruter førte inn i Rødehavet og Persiabukta. Araberne hadde også handelsruter til Mongulriket og Malaysia i øst, og til Øst og Nord-Afrika og Europa via rødehavet. Da sjøveien til India åpnet i 1490-årene, kunne krydderhandelen legges utenom de gamle arabiske rutene over Middelhavet. Dette gjorde det også billigere enn å frakte varene via karavanruter, hvor det både var dårlige veier og kommunikasjonsmidler.

Edelmetaller var veldig etterspurt i Asia, og europeerne importerte mye edelmetaller for å produsere mynter til å handle med. Kina handler krydder fra Indonesia og bomullsstoffer fra India, eksporterte mye håndverk, mest porselen, og edelmetaller (sølv) til Japan. Kina hadde også oppdaget en teknikk som gjorde det mulig å dyrke mais, jordnøtter og poteter på sand og steinete jord. Luksusvarer, bomull og krydder var også veldig populære eksportvarer.

Nord-Amerika
Nord-Amerika var på 1500-1800 – tallet preget av den europeisk erobringen. Langs den amerikanske østkysten utviklet det seg en rekke kolonisamfunn, og det var her europeerne påvirket samfunnsutviklingen sterkest. Det ble opprettet handelsruter over Atlanterhavet, og her begynte det å gå strømmer av varer i form av levende og døde ting. Varene ble sendt med skip, og på 1700-tallet hadde de engelske koloniene en kapasitet på gjennomsnittlig 103 000 tonn. Varebytte med Europa var veldig viktig og de europeiske varene gav makt og prestisje.

I Amerika fantes det ikke trekkdyr eller bæredyr med unntak av lamaen. Spanierne og portugiserne innførte europeiske husdyr til det nye kontinentet. Kulturplanter gikk begge veier over Atlanteren, som for eksempel sukker, kaffe, bomull og tobakk.