Drivkrefter som påvirker innovasjonsprosessen


Table of Contents

Drivkreftene:
Marked:
Økonomi:
Organisasjon:
Teknologi:
Lovregler:
Etikk:
Ønsket om nyutvikling:

Drivkreftene:

-Marked
-Økonomi
-Organisasjon
-Teknologi
-Lovverk
-Kunnskap
-Etikk
-Miljø
-Ønsket om nyutvikling

external image 1zcee4h.jpg
external image 1zcee4h.jpgMarked:

Det er markedet som bestemmer om en innovasjonsprosess blir lønnsomt. Det er viktig at presentasjon for et marked skjer på en gjennomtenkt måte. Utfra innovasjons formen kan man velge en markedsstrategi man vil bruke. Dette kan foreksempel være en radikal innovasjon, hvor man presentere et nytt produkt på markedet. Markedet kan gi de beste tilbakemeldingene for innovasjon og hvordan ønsket resultat skal bli. Dette betyr at markedet er en sentral drivkraft, som påvirker innovasjonsprosessen.

Økonomi:

Når det snakkes om økonomi som en drivkraft, er finansieringen fokuset. En bedrift må ha tilstrekkelig økonomi, for å drive innovasjonsprosesser, i tillegg til å ha nødvendig teknologi og arbeidskraft. En bedrift må også ha økonomiske reserver, som kan utnyttes, hvis en uforutsett situasjon skal oppstå.

Organisasjon:

En organisasjon burde være stabil, derfor er det viktig å føre en innovasjon, hvor endringer skal ha ett langsiktig perspektiv. For å holde bedriften stabil er det viktig å ha tilstrekkelig med kunnskap og oversikt over det som skjer. Den enkelte medarbeider skal stimuleres til stadig fornying. Det er et lederansvar å legge til rette for en innovasjons-kultur. God endringsledelse og endringskompetanse vil ikke bare kunne redusere motstand mot nye løsninger og endrede arbeidsrutiner, men bidra til at de ansatte er med på å utforme nye løsninger. De ansatte er en viktig kilde til innovasjon. Bruk av ansattes kunnskap bidrar til at tjenester og produkter blir velutviklet og er en forutsetning for ytterligere innovasjon. De ansatte har ofte nær kontakt med brukerne av tjenestene. I tillegg bør alle ansatte være omstillingsdyktig, der de må kunne tilpasse seg til bedriftens endringer.

Teknologi:

Teknologi er alt fra teknologiske enheter, til kompetanser og kunnskaper. For å gjennomføre en innovasjon, må bedrifter skaffe seg ny teknologi og kompetanse, derfor er det en viktig drivkraft bak innovasjonsprosessen. Den teknologiske utviklingen gjør det mulig å samle og nyttiggjøre seg større informasjonsmengder og danner grunnlag for andre måter å utføre tjenester og produkter på.

Lovregler:

Lover og regler kan virke både fremmede og hemmende ovenfor en innovasjon. Regler skal beskytte patenter, mønster og kjennetegn. Vi har også lover og regler som skal beskytte både markedstilgangen og enkeltindivider, knyttet til dette er helse, miljø og sikkerhet.

Etikk:

Etikk handler om verdier og holdninger - om hva som er rett og galt. En bedrift bør ha moralsk standard eller ett verdigrunnlag, som de ønsker å identifisere seg med, slik at de kan opptre seriøs, troverdig og profesjonelt.

Ønsket om nyutvikling:

En annen drivkraft for innovasjon er ønsket om ny utvikling, bedre og mer effektive produkter og tjenester. Utviklingen i innovasjon kan foregå gjennom forskningsprogrammer, erfaringsutveksling, regelverksendringer.[1]

Eksempel:


Strikkemarkedet på Hadeland fører til nye arbeidsplasser og skoletilbud til de fattige i Andesfjellene.
En klesdesigners møte med en garnbutikkeier, førte til en forretningsmessig suksess. Dyret alpakka er kjent for å ha hårfibere som både er sterkere og varmere en vanlig ull. Dette ville Per Svendsen og garnentusiast Kari Hestnes gjøre forretninger av.
Svendsen importerer til dags dato alpakkagarn fra Peru som blir tilsendt til Norge. Her produserer han egne designprodukter som er laget av dette spesielle garnet. Gründerne har gjort stor suksess av dette, i tillegg til en sterk vekst av salg av bøker med strikkeoppskrifter. Dette har gitt en omsetning som har doblet seg de siste fire årene, til hele 20 millioner kroner før skatt. Regnet omsetning for bedriften i 2011 er en økning på 20 prosent. Etter et besøk i Andesfjellene for noen år tilbake, bestemte Svendsen og Hestnes seg for å starte en egen stiftelse for finansiering av bygging av skole, etter å ha opplevd fattigdom på nært hold blant alpakkagjeterne. Det viktigste for dem var å gi noe tilbake til det landet de kjøper varene sine i fra. De fant ut at det beste var at ved kjøp av alpakkagarnet Mirasol går tre kroner til denne stiftelsen Andesfjellene i Peru. Dette har ført til at de hittil har klart og samlet over to millioner kroner til denne stiftelsen.  1. ^ http://www.regjeringen.no/nb/dep/nhd/dok/regpubl/stmeld/2008-2009/stmeld-nr-7-2008-2009-/8/1.html?id=538108
  2. Johan T. Dale, Steinar Lyngstad, Siri Løvaas. 2008. Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (innovasjon og internasjonalisering). Elnesvågen: Dalefag.
  3. http://www.dn.no/gasellene/article2021821.ece