Stein-Yngve Sommer, Even Ananiassen og Jonathan Hølvold.
Bang, Bang - You're Dead